martajezierska

hipnoterapeutka, psycholog, trenerka rozwoju osobistego

Jestem założycielką PEŁNI - Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju. Od kilkunastu lat pracuję z ludźmi i dla ludzi - pomagam, wspieram, uważnie słucham, rozmawiam, doradzam, prowadzę, uczę, rozumiem, podążam i współodczuwam … Moim marzeniem „od zawsze” było stworzenie dobrej, ciepłej przestrzeni, w której możemy poczuć się całkowicie bezpiecznie, spokojnie i pewnie, z tym wszystkim kim jesteśmy i kim nie jesteśmy, z tym wszystkim, co mamy i czego nie mamy, by móc dokonać zmian tak, aby żyć pełnią życia, w zgodzie ze sobą i światem, w miłości i akceptacji dla siebie i tego, co do nas przychodzi i realizować swoje marzenia. Moje marzenie tu i teraz się sPEŁNIA …

Zapraszam Cię na spotkanie pełne ciepła, miłości, akceptacji i zrozumienia.                     

Prowadzę terapię indywidualną, małżeńską, dla par i grupową, krótko- oraz długoterminową w podejściu neurolingwistycznym, z wykorzystaniem hipnozy terapeutycznej, hipnoterapii ericksonowskiej i ustawień systemowych.  Udzielam pomocy osobom przeżywającym trudności osobiste, mającym problemy w relacjach, poszukującym tożsamości i wsparcia dla rozwoju osobistego.

Specjalizuję się w pracy z osobami doświadczającymi problemów z płodnością, seksualnością, kobiecością, męskością, znajdującymi się w kryzysie, cierpiącymi na  nerwice, lęki, fobie, depresję, uwikłania w toksyczne relacje i uzależniające związki, traumy dzieciństwa, niskie poczucie wartości, zaburzenia odżywiania, otyłość.

Podczas sesji i warsztatów terapeutycznych pracuję z głębokim poszanowaniem i pokorą wobec świata, wartości, przeżyć, przekonań i osobistej historii Pacjenta, pozostawiając przestrzeń na najlepsze rozwiązania pochodzące od niego samego.


Głównym obszarem moich zainteresowań są momenty przejściowe w życiu kobiet, poszukiwanie źródeł osobistej mocy w kryzysach życiowych, rola i miejsce kobiet we współczesnym świecie, zastosowanie hipnozy klinicznej w procesie uzdrawiania, praca z nieświadomością, analiza snów, rozwój osobisty i duchowy.

 Patrzę na objaw jak na PRZEKAZ OD NIEŚWIADOMOŚĆI, w kryzysie widzę SZANSĘ NA ZMIANĘ I ROZWÓJ, mocno wierzę, że ZAWSZE COŚ JEST PO COŚ .

Moje motto, którym kieruję się w życiu osobistym i w pracy terapeutycznej:

NAJWAŻNIEJSZĄ  GODZINĄ  JEST ZAWSZE  TA  OBECNA.

NAJWAŻNIEJSZYM  CZŁOWIEKIEM  JEST  ZAWSZE  TEN,

KTÓRY  AKURAT  STOI  PRZEDE  MNĄ.

DZIEŁEM  NAJKONIECZNIEJSZYM

JEST  ZAWSZE  MIŁOŚĆ

               

 Mistrz  Eckhart (1260 – 1327)

Moje kompetencje:

Doświadczenie zawodowe

Od 2003 r. prowadzę hipnoterapię, psychoterapię indywidualną, konsultacje psychologiczne oraz warsztaty terapeutyczne, opracowywałam i realizowałam programy terapeutyczne i programy rozwoju osobistego oraz szkolenia z umiejętności psychospołecznych, w organizacjach pozarządowych i ośrodkach prywatnych. Posiadam ośmioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, w zarządzie generalnym ogólnopolskiej grupy kapitałowej (budowanie zespołu, rozwój, negocjacje handlowe, pozyskiwanie klienta, zarządzanie zasobami ludzkimi). Przeprowadziłam ponad 300 godzin szkoleń wewnętrznych dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania.Tematyka prowadzonych przeze mnie szkoleń obejmowała m.in. komunikowanie się, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, ustalanie celów i misji firmy, treningi antystresowe, psychologię zarządzania, metody efektywnego uczenia się i twórczego rozwiązywania problemów, budowanie zespołu, budowanie wizerunku i autoprezentacja, motywowanie i inspirowanie.

Wykształcenie

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w 1999 r. uzyskałam tytuł magistra psychologii. Ukończyłam szkolenia certyfikacyjne Praktyka i Mistrza NLP w Polskim Instytucie NLP w Warszawie. Odbyłam ponad 800 godzin szkoleniowych kursów i warsztatów z zakresu psychoterapii, pomocy psychologicznej i coachingu, m.in. cykl szkoleń z hipnozy i hipnoterapii ericksonowskiej, hipnozy klinicznej (terapeutycznej), neurolingwistycznej psychoterapii (NLPt) oraz ustawień systemowych B. Hellingera.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Kurs Mistrz Praktyk NLP prowadzony przez Polski Instytut NLP w Warszawie
 • Kurs Praktyk NLP prowadzony przez Polski Instytut NLP w Warszawie
 • Warsztat „Techniki NLP stosowane w pracy z diadami i rodzinami”
 • Kurs „Metody diagnozy w psychologii klinicznej”
 • Kurs „Etyka w psychoterapii”
 • Kurs „Relacyjne aspekty psychoterapii”
 • Kurs „Diagnoza psychiatryczna”
 • Kurs „Hipnoza i hipnoterapia dla profesjonalistów”
 • Warsztat „Zintegrowane Pole NLP wg Roberta Diltsa”
 • Warsztaty ustawień systemowych wg Berta Hellingera
 • Diagnostyka seksuologiczna dla psychologów
 • Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną
 • Zaburzenia seksualne u kobiet
 • Zaburzenia seksualne u mężczyzn
 • Leczenie zaburzeń seksualnych
 • Nowe zjawiska w seksuologii

Stale podnoszę swoje kompetencje oraz dbam o swój rozwój zawodowy, osobisty i duchowy. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji indywidualnej, regularnie uczestniczę w superwizji zespołowej oraz spotkaniach interwizyjnych.

Jestem Członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii.

.