przemek turkowski p004a

certyfikowany psychoterapeuta (Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii) i certyfikowany coach (certyfikat Coachingu MLC)

Prowadzę psychoterapię indywidualną i dla par oraz warsztaty grupowe. W pracy psychoterapeutycznej jestem nastawiony na realizację celów uzgodnionych z klientem oraz wspierającą relację. Wykorzystuję wiedzę i doświadczenia z różnych podejść psychoterapeutycznych, głównie z neurolingwistycznej psychoterapii i terapii systemowej, a także Gestaltu, podejścia behawioralno-poznawczego i Mindfullnes. Pracuję krótkoterminowo (najczęściej do 20 sesji), choć w razie potrzeby prowadzę także psychoterapię długoterminową.

Zajmuję się następującymi zagadnieniami:

 • depresja i wahania nastroju,
 • zaburzenia lękowe (PTSD, praca z osobami po przeżytej traumie: napad, wykorzystanie, przemoc),
 • problemy relacyjne,
 • wsparcie w kryzysie (rozwód, nagła zmiana środowiska, utrata pracy),
 • wsparcie osób w żałobie i po przeżytej stracie,
 • problemy małżeńskie i wychowawcze,
 • fobie,
 • problemy psychosomatyczne,
 • wsparcie osób chorych terminalnie i ich rodzin.

Regularnie uczestniczę w superwizji indywidulanej i zespołowej, oraz spotkaniach interwizyjnych.

W swojej pracy nastawiony jestem na odkrywanie i rozwijanie potencjału drzemiącego w ludziach i dostarczanie konkretnych sposobów wykorzystywania go do projektowania i wdrażania nowych umiejętności, umożliwiających bardziej elastyczne i efektywne działanie, oraz harmonijne osiąganie istotnych celów.Moje psychoterapeutyczne (i życiowe) motto brzmi: "Ludzie się zmieniają". Cieszę, się, że mogę tyle razy przyglądać się i towarzyszyć w zmianach na lepsze!

 Kroki, których trzymam się w czasie procesu psychoterapii:

 1. Zbudowanie dobrego kontaktu z klientem, poznanie jego „mapy świata” - zależy mi na tym, żebyś poczuł/a się bezpiecznie i wiedział/a, że jestem tym człowiekiem, z którym chcesz rozmawiać i podjąć pracę nad swoimi problemami.
 2. Rozpoznanie stanu obecnego, problemu klienta - jesteś najlepszym ekspertem od problemu, chcę dzięki Tobie zrozumieć jak on się tworzy.
 3. Zidentyfikowanie ew. pozytywnych intencji (lub wtórnych korzyści) związanych z problemem oraz znalezienie alternatywnych sposobów zadbania o nie - dopóki nie wiesz jakie masz korzyści z tego, że problem istnieje trzyma Cię on w szachu, a Ty (i ja) nie jesteś do końca świadom dlaczego.
 4. Zdefiniowanie stanu pożądanego, celu klienta, z uwzględnieniem jego „ekologii” (dbałość o jednoznacznie pozytywne skutki zmiany) - zazwyczaj wiesz, czego nie chcesz. Ale ważniejsze jest czego chcesz w zamian?
 5. Wybór i uaktywnienie zasobów, potrzebnych do realizacji celu i/lub sposobów jego osiągnięcia - dopiero gdy uruchomimy dostęp do wszystkich potrzebnych Ci wewnętrznych zasobów możesz realizować drogę do celu! Zapewne teraz tkwisz w miejscu, bo "zapomniałeś/aś" że masz z czego korzystać by się zmieniać...
 6. Zainicjowanie realizacji celu (jeśli pojawiają się przeszkody wynikające z przeszłych doświadczeń – praca nad ich integracją). Cel jest ważny, ale niejednokrotnie ważniejsza jest droga.
 7. Sprawdzian „ekologii” zmiany - tylko to co służy Tobie w szerszym kontekście (np. relacji rodzinnych, towarzyskich, zawodowych,) i w dłuższej perspektywie czasowej (nie tylko na dziś, ale np. za rok, 5, 10 lat) ma szansę zostać zrealizowane.
 8. „Pomost w przyszłość”. Dokonałeś zmiany w jednym obszarze - jak będziesz mógł wykorzystać to co zaszło jutro, pojutrze i w innych sytuacjach. Skyis not a limit!

Doświadczenie 

zawodowe:

Od 2003 roku pracuję jako psycholog, od 2006 jako coach i psychoterapeuta. Posiadam również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wspieraniu ludzi w coachingu biznesowym.

Pracowałem jako psycholog hospicyjny, prowadziłem socjoterapię i projekty „uliczne”, realizowałem warsztaty profilaktyczne, pracowałem z osobami długotrwale bezrobotnymi i wykluczonymi.

W ramach dzielenia się praktyką w nurcie akademickim wykładam również na studiach podyplomowych na Wydziale Psychologii UW: "Psychologia Zarządzania Personelem" i "Psychologiczne Podstawy Komunikacji Medialnej”, „Coaching w organizacji” oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku „Praktyczna psychologia społeczna”.

W psychoterapii szkoliłem się w ramach 4-letniego Studium Neurolingwistycznej Psychoterapii. W ramach Studium odbyłem szkolenie w wymiarze ponad 1200h, staż kliniczny i psychoterapię własną. Na zakończenie złożyłem egzamin przed niezależną komisją ds. certyfikacji i szkoleń Polskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii i otrzymałem stosowny certyfikat. Obecnie jestem w trakcie składania aplikacji na Europejski Certyfikat Psychoterapii i przygotowuję się do złożenia egzaminu na certyfikat Polskiej Federacji Psychoterapii.

Posiadam także certyfikat coacha w ramach 2-letniego Studium Coachingu MLC (Multi-Level Coaching).

Odbyłem także szkolenie z zakresu podejścia behawioralno-poznawczego w ramach programu Skillsteaming autorstwa prof. Arnolda Goldsteina i Videotreningu Komunikacji (VIT).

Certyfikaty i uprawnienia zawodowe

 • Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii, certyfikat zgodny z wymaganiami EuropeanAssociation for Psychotherapy, obecnie jestem w trakcie oczekiwania na przyznanie certyfikatu ECP
 • Certyfikat Coacha MLC, ceryfikat zgodny z wymaganiami Izby Coachingu
 • Członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii, przewodniczący sekcji ds. badań i nauki
 • Członek zwyczajny Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
 • "The Clinical Effectiveness of Neurolinguistic Programming: A Critical Appraisal." (Współautor rozdziału "OtherTherapeutical Applications" wraz z Lisą Wake i Lukasem Derksem) 2013.
 • Kliniczna efektywność Neurolingwistycznej Psychoterapii (w przygotowaniu).
 • MANUAL TO SUPPORT PROFESSIONALS DURING THEIR WORK WITH DYING AND BEREAVED PERSONS (współautor) 2011.
 • Social panorama during working with bereaved person and support gorups (współautor)2011.
 • 4 kroki w pracy żałobą (współautor) 2011.
 • Funkcje coachingu w organizacji i dobór coacha (wraz z dr hab. Mirosławą Huflejt-Łukasik) 2010.
 • Wystąpienie na Konferencji "Wyleczenie w psychoterapii" - 2009 rok.
 • Wystąpienie na konferencji "Coaching i psychoterapia: podobieństwa i różnice" - 2008 rok.
 • Udział w projekcie Partnerskim Leonadro da Vinci nr.2009-1-DE2-LEO04-01679 DYING AND DEATH IN EUROPE w latach 2009-2011.

Członkostwo w organizacjach psychoterapeutycznych

Wybrane publikacje i wystąpienia na konferencjach