KBielinska

psycholog, terapeuta i trener rozwoju osobistego

Prowadzę terapię osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz rodzin. W pracy czerpię inspiracje oraz wiedzę z różnych szkół terapeutycznych, dopasowując techniki i sposób pracy do indywidualnych potrzeb Klienta. Pracuję w terapii systemowej i poznawczo-behawioralnej, metodą hipnozy ericksonowskiej, korzystam z technik coachingowych. Ukończyłam Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej w Warszawie. Współtworzyłam i prowadziłam projekty szkoleniowe dla grup oraz indywidualnych Klientów w zakresie tzw. umiejętności miękkich, negocjacji, asertywności, komunikacji, strategii rozwiązywania problemów, kreatywnego myślenia. Czerpię dużo radości z pomagania ludziom w realizowaniu ich potencjału i wspomaganiu rozwoju oraz wspierania w sytuacjach trudnych i kryzysowych zarówno na płaszczyźnie prywatnej, jak i zawodowej.

Udzielam wsparcia potrzebującym pomocy w związku z problemami i trudną sytuacją życiową typu:

 • fobie, lęki, nerwice
 • niskie poczucie własnej wartości, nieśmiałość, przeżywanymi konfliktami wewnętrznymi,
 • trudności w relacjach z innymi ludźmi (w tym z rodziną)
 • kryzys motywacyjny typu: niechęć podejmowania się zadań i aktywności, wypalenie zawodowe, brak równowagi między pracą zawodową i życiem osobistym,
 • trudności w określaniu i realizacji celów, Udzielam konsultacji rodzicom w sytuacjach kryzysowych np.
 • zaburzenia emocjonalne,
 • rozwód rodziców,
 • adaptacja dzieci do nowych sytuacji typu: przedszkole, szkoła, narodziny rodzeństwa, 
 • trudności w nauce, nieśmiałość, trudności w nawiązywaniu poprawnych relacji z rówieśnikami,
 • ADHD, trudności z koncentracją I uwagą

Przygotowuje i prowadzę treningi rozwoju kompetencji społecznych typu:

 • rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji,
 • twórczego rozwiązywania problemów,
 • asertywność,
 • radzenie sobie z emocjami,
 • praca nad poczuciem własnej wartości,
 • motywacja,
 • radzenie sobie ze: stresem, nieśmiałością
 • zarządzanie sobą w czasie

Kursy i szkolenia:

 • Hipnoza i hipnoterapia dla profesjonalistów,
 • Techniki stosowane w pracy z diadami i rodzinami,
 • Terapia systemowa Berta Helingera,
 • Zintegrowane pole NLP wg Roberta Diltsa,
 • Psychologia i metodyk rozwoju osobistego,
 • Metody diagnozy w psychologii klinicznej,
 • Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży,
 • Ułatwiamy życie z nadpobudliwością psychoruchową ADHD,
 • Praca z pacjentem w podejściu poznawczym,
 • Etyka w psychoterapii,
 • Relacyjne aspekty psychoterapii,
 • Warsztat antystresowy: metody opanowania stresu,
 • Relacyjne aspekty w pracy z diadami i rodzinami
 • Certyfikat Mistrz Praktyk neurolingwistycznego programowania
 • Autoprezentacja – świadome wywieranie wpływu