Specialist

HIPNOZA KLINICZNA

Wg Michaela Yapko „hipnoza kliniczna jest umiejętnością, polegającą na odpowiednim stosowaniu słów i gestów, aby osiągnąć konkretne rezultaty”. Jest to specyficzny rodzaj komunikacji, który uczy w jaki sposób słowa mogą leczyć. Hipnoza pozwala osiągnąć stan głębokiego relaksu i koncentracji umysłu, w którym kontaktujemy się z nieświadomością. Nieświadomość jest to część naszego umysłu, będąca wewnętrznym obszarem wyciszenia i spokoju, który nie jest tak, jak poziom świadomości przeciążony myślami i emocjami z życia codziennego. Nieświadomość może przekroczyć przeciętny poziom świadomej wiedzy i zrealizować swój ukryty potencjał. W stanie hipnozy można dotrzeć do ukrytej głęboko wiedzy o sobie, ponieważ nieświadomość jest naszym wewnętrznym archiwum, źródłem zasobów, skarbcem. W czasie transu hipnotycznego następuje praca, dzięki której świadomość uzyskuje wiedzę potrzebną do uruchomienia procesu samouzdrawiania i samoregulacji organizmu. Wewnętrzny przepływ informacji pomiędzy nieświadomością a świadomością daje możliwość rozwiązania problemów w sposób szybki i skuteczny i najlepszy, najbardziej wartościowy dla Pacjenta. Kiedy wszystkie inne sposoby zawodzą, ludzie starają się zajrzeć w głąb siebie i dotrzeć do źródła zaburzeń, hipnoza pomaga odkryć przyczynę trudności, może także pomóc w ukierunkowaniu energii życiowej i zmienić nasze doznania siebie i otaczającej rzeczywistości, może stać się sposobem na wykorzystanie zasobów umysłu, zwiększając potencjał rozwoju osobistego i zawodowego. Żadna inna technika terapeutyczna nie daje takich szybkich rezultatów.  Zapraszamy do skorzystania w wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów hipnoterapeutów.

 

Dzięki hipnozie możesz:

 • uwolnić się od nałogów i ograniczających nawyków
 • uruchomić procesy samoregulacji i samouzdrawiania organizmu
 • przywrócić energię życiową i odzyskać zdrowie
 • osiągnąć sukcesy w pracy, życiu osobistym, sporcie
 • uzdrowić swoje relacje z otoczeniem
 • poznać wewnętrzne sposoby rozwoju duchowego

Oferujemy Ci hipnoterapię, czyli terapię z wykorzystaniem hipnozy oraz pracę terapeutyczna w hipnozie, niezwykle skuteczne metody w przypadku:

 • Leczenia niewyjaśnionej niepłodności
 • Leczenia problemów seksualnych o podłożu psychicznym 
 • Leczenia depresji
 • Leczenia lęków i fobii
 • Leczenia nerwic
 • Leczenia bezsenności
 • Leczenia niektórych migren
 • Leczenia zaburzeń odżywiania
 • Leczenia otyłości, odchudzaniu
 • Leczenia nałogów, uzależnień
 • Nadmiernego stresu
 • Wypalenia zawodowego
 • Obniżonego poczucia własnej wartości
 • Braku pewności siebie, nieśmiałości
 • Traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa

Tradycyjnym metodom terapia zajmuje z takich przypadkach wiele miesięcy, a czasem lat. W hipnoterapii wystarczy od kilku do kilkunastu spotkań, by odczuć wyraźną poprawę. Umiejętność posługiwania się hipnozą kliniczną zwiększa skuteczność pracy terapeuty, lekarza, psychologa czy doradcy, niezależnie od orientacji teoretycznej czy specjalizacji.

W hipnozie bardzo ważne jest „jak i co się mówi”. Sugestie powinny mieć wydźwięk pozytywny i skoncentrowany na pożądanym celu. Terapia w hipnozie przeprowadzana przez profesjonalistów jest całkowicie bezpieczna, to naturalny stan transu, prowadzący do głębokiej relaksacji, w którym hipnoterapeuta podaje sugestie dotyczące celów terapii, prowadząc do pożądanych przez Pacjenta zmian. 

Hipnoza działa tylko wtedy, jeśli naprawdę pragniesz zmiany.