Jak chcesz, żeby było?

Neurolingwistyczna Psychoterapia (NLPt) jest systemową metodą pracy psychoterapeutycznej, wywodzącą się z Neurolingwistycznego Programowania (NLP), to terapia ukierunkowana na przyszłość i zorientowana na cel. Jednym z głównych założeń, na których opiera się neurolingwistyczna psychoterapia jest stwierdzenie Miltona H. Ericksona, że człowiek posiada wszystkie zasoby niezbędne do realizacji jego celów i rozwiązania problemów.

Neurolingwistyczne Programowanie ma swoje źródło w badaniach nad skutecznymi formami komunikacji interpersonalnej i stopniowo zaczyna obejmować wszelkie skuteczne zachowania z różnych dziedzin. NLP jako zbiór technik wywodzących się z obserwacji pracy wybitnych terapeutów daje innym możliwość zwiększania skuteczności podejmowanych działań. Ponieważ procesy terapeutyczne wykorzystujące NLP opierają się na wartościach, założeniach, umiejętnościach komunikowania i wywoływania zamian, które są wspólne dla bardzo odmiennych podejść, mogą być wykorzystywane przez terapeutów o różnych stylach pracy. Skuteczna terapia ma wiele postaci, wszystkie łączy wzajemny szacunek w relacji między terapeutą a pacjentem, niezależnie od sposobu podejścia.

Pacjent zgłaszający się po pomoc do psychoterapeuty oczekuje zmiany, dzięki wspólnej pracy pacjenta i terapeuty ma się coś w jego życiu zmienić. Niezależnie od tego, czy sytuacja problemowa dotyczy przeszłości pacjenta, radzenia sobie z chwilą obecną, czy też nadziei, zamiarów, planów względem przyszłości, celem psychoterapii jest wywołanie zmiany.

Pacjent często jest przekonany, że cel terapii zostanie osiągnięty, gdy tylko trudność, problem zniknie, gdy czegoś nie będzie, gdy jakaś rzecz ustanie. Na początku zwykle pada pytanie: „Czego Pan/Pani oczekuje od terapii?”. Jeżeli dla pacjenta rozwiązaniem jest pozbycie się czegoś niepożądanego, terapeuta NLPt prosi, aby pacjent wyobraził sobie, jak zmieni się jego życie, gdy tego niechcianego już nie będzie i jakie to będzie mieć skutki, co wtedy stanie się możliwe, a co przestanie być możliwe, co będzie wtedy ważne, a co już nie będzie ważne. Zmiany w życiu pacjenta nie zachodzą w oderwaniu od siebie, lecz systemowo (w wielu dziedzinach życia jednocześnie), a ich skutki mogą być dalekosiężne. Konsekwencje pożądanej zmiany mogą wspomagać lub blokować rozwój. Zadaniem terapeuty NLPt jest pomoc pacjentowi w przejściu od tego, czego nie chce do tego, czego chce, przy zachowaniu ekologii zmiany (zmiana i jej konsekwencje powinny być dobre dla pacjenta)

Przykład: Pacjentce z dużą nadwagą udało się dosyć łatwo i szybko schudnąć, ale równie szybko powróciła do poprzedniej wagi, wracając do starych nawyków jedzenia. Poproszona o wyobrażenie sobie siebie jako osoby chudszej w przyszłości, wyraziła niepokój, że mogłaby stać się „szczupła i elegancka” jak jej koleżanka z pracy. Następnie zaczęła zastanawiać się, co by się stało z jej bliskim związkiem z ojcem, gdyby znalazła sobie chłopaka lub męża. Pojawiła się u niej wątpliwość, czy ta szczupła osoba mogłaby być „nią”. Nieuświadomione przekonania dotyczące wpływu zmiany terapeutycznej na relacje pacjentki i na jej poczucie tożsamości blokowały jej osiągnięcie zmiany.

Neurolingwistyczna psychoterapia pomaga zwiększać samoświadomość i zrozumienie przyczyn własnych trudności, jednocześnie uczy reguł, umiejętności i technik pozwalających skutecznie myśleć i działać, efektywniej radzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, poszukiwać i znajdować dla nich właściwe rozwiązania. Oznacza to, że osoby podejmujące psychoterapię w tym nurcie, oprócz zrozumienia natury i mechanizmów swoich problemów mają możliwość nauczyć się metod odkrywania swojego wewnętrznego potencjału, jego siły i możliwości oraz umiejętności wykorzystania go w najbardziej optymalny dla siebie sposób. Odnajdując indywidualną „ścieżkę dostępu” do źródła swoich zasobów, osoby te uczą się samodzielnego rozwiązywania problemów, wyznaczania i realizacji celów oraz rozwijania satysfakcjonujących relacji z ludźmi. W NLPt terapeuta dąży do takiej pracy z pacjentem, aby wprowadzane zmiany nie tylko rozwiązywały zgłaszane przez pacjenta problemy, ale także były źródłem nowych doświadczeń życiowych i uczenia się.

Jednym z podstawowych założeń NLPt jest to, że pacjent powinien zawsze wyjść z gabinetu terapeuty, mając więcej możliwości do wyboru niż przed wizytą. Wybór ten wynika z terapeutycznych zmian otwierających przed pacjentem nowe możliwości, a jednocześnie nie gubi „listy spraw do załatwienia”, z którymi pacjent przyszedł do terapeuty. Takie podejście jest dokładnie odwrotne niż procedura nazywania dotychczas nienazwanego aspektu patologicznej sytuacji pacjenta, co „daje” pacjentowi problem, którego wcześniej nie „miał”. U podstaw NLPt leży także przekonanie, że zmiany mają charakter generatywny, jedna zmiana wywołuje kolejne, dzięki czemu pacjent otrzymuje więcej niż się spodziewał.

NLPt może mieć charakter długo- lub krótkoterminowy. Długość psychoterapii jest ustalana wspólnie przez psychoterapeutę i pacjenta.

Literatura: 

I. McDermott, W. Jago „NLP Terapia krótkoterminowa” GWP 2006

 

 

czwartek, 19 czerwiec 2014 11:08
Dział: Blog Zamkniety

Jak chcesz, żeby było?

Neurolingwistyczna Psychoterapia (NLPt) jest systemową metodą pracy psychoterapeutycznej, wywodzącą się z Neurolingwistycznego Programowania (NLP), to terapia ukierunkowana na przyszłość i zorientowana na cel. Jednym z głównych założeń, na których opiera się neurolingwistyczna psychoterapia jest stwierdzenie Miltona H. Ericksona, że człowiek posiada wszystkie zasoby niezbędne do realizacji jego celów i rozwiązania problemów.

Neurolingwistyczne Programowanie ma swoje źródło w badaniach nad skutecznymi formami komunikacji interpersonalnej i stopniowo zaczyna obejmować wszelkie skuteczne zachowania z różnych dziedzin. NLP jako zbiór technik wywodzących się z obserwacji pracy wybitnych terapeutów daje innym możliwość zwiększania skuteczności podejmowanych działań. Ponieważ procesy terapeutyczne wykorzystujące NLP opierają się na wartościach, założeniach, umiejętnościach komunikowania i wywoływania zamian, które są wspólne dla bardzo odmiennych podejść, mogą być wykorzystywane przez terapeutów o różnych stylach pracy. Skuteczna terapia ma wiele postaci, wszystkie łączy wzajemny szacunek w relacji między terapeutą a pacjentem, niezależnie od sposobu podejścia.

Pacjent zgłaszający się po pomoc do psychoterapeuty oczekuje zmiany, dzięki wspólnej pracy pacjenta i terapeuty ma się coś w jego życiu zmienić. Niezależnie od tego, czy sytuacja problemowa dotyczy przeszłości pacjenta, radzenia sobie z chwilą obecną, czy też nadziei, zamiarów, planów względem przyszłości, celem psychoterapii jest wywołanie zmiany.

Pacjent często jest przekonany, że cel terapii zostanie osiągnięty, gdy tylko trudność, problem zniknie, gdy czegoś nie będzie, gdy jakaś rzecz ustanie. Na początku zwykle pada pytanie: „Czego Pan/Pani oczekuje od terapii?”. Jeżeli dla pacjenta rozwiązaniem jest pozbycie się czegoś niepożądanego, terapeuta NLPt prosi, aby pacjent wyobraził sobie, jak zmieni się jego życie, gdy tego niechcianego już nie będzie i jakie to będzie mieć skutki, co wtedy stanie się możliwe, a co przestanie być możliwe, co będzie wtedy ważne, a co już nie będzie ważne. Zmiany w życiu pacjenta nie zachodzą w oderwaniu od siebie, lecz systemowo (w wielu dziedzinach życia jednocześnie), a ich skutki mogą być dalekosiężne. Konsekwencje pożądanej zmiany mogą wspomagać lub blokować rozwój. Zadaniem terapeuty NLPt jest pomoc pacjentowi w przejściu od tego, czego nie chce do tego, czego chce, przy zachowaniu ekologii zmiany (zmiana i jej konsekwencje powinny być dobre dla pacjenta)

Przykład: Pacjentce z dużą nadwagą udało się dosyć łatwo i szybko schudnąć, ale równie szybko powróciła do poprzedniej wagi, wracając do starych nawyków jedzenia. Poproszona o wyobrażenie sobie siebie jako osoby chudszej w przyszłości, wyraziła niepokój, że mogłaby stać się „szczupła i elegancka” jak jej koleżanka z pracy. Następnie zaczęła zastanawiać się, co by się stało z jej bliskim związkiem z ojcem, gdyby znalazła sobie chłopaka lub męża. Pojawiła się u niej wątpliwość, czy ta szczupła osoba mogłaby być „nią”. Nieuświadomione przekonania dotyczące wpływu zmiany terapeutycznej na relacje pacjentki i na jej poczucie tożsamości blokowały jej osiągnięcie zmiany.

Neurolingwistyczna psychoterapia pomaga zwiększać samoświadomość i zrozumienie przyczyn własnych trudności, jednocześnie uczy reguł, umiejętności i technik pozwalających skutecznie myśleć i działać, efektywniej radzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, poszukiwać i znajdować dla nich właściwe rozwiązania. Oznacza to, że osoby podejmujące psychoterapię w tym nurcie, oprócz zrozumienia natury i mechanizmów swoich problemów mają możliwość nauczyć się metod odkrywania swojego wewnętrznego potencjału, jego siły i możliwości oraz umiejętności wykorzystania go w najbardziej optymalny dla siebie sposób. Odnajdując indywidualną „ścieżkę dostępu” do źródła swoich zasobów, osoby te uczą się samodzielnego rozwiązywania problemów, wyznaczania i realizacji celów oraz rozwijania satysfakcjonujących relacji z ludźmi. W NLPt terapeuta dąży do takiej pracy z pacjentem, aby wprowadzane zmiany nie tylko rozwiązywały zgłaszane przez pacjenta problemy, ale także były źródłem nowych doświadczeń życiowych i uczenia się.

Jednym z podstawowych założeń NLPt jest to, że pacjent powinien zawsze wyjść z gabinetu terapeuty, mając więcej możliwości do wyboru niż przed wizytą. Wybór ten wynika z terapeutycznych zmian otwierających przed pacjentem nowe możliwości, a jednocześnie nie gubi „listy spraw do załatwienia”, z którymi pacjent przyszedł do terapeuty. Takie podejście jest dokładnie odwrotne niż procedura nazywania dotychczas nienazwanego aspektu patologicznej sytuacji pacjenta, co „daje” pacjentowi problem, którego wcześniej nie „miał”. U podstaw NLPt leży także przekonanie, że zmiany mają charakter generatywny, jedna zmiana wywołuje kolejne, dzięki czemu pacjent otrzymuje więcej niż się spodziewał.

NLPt może mieć charakter długo- lub krótkoterminowy. Długość psychoterapii jest ustalana wspólnie przez psychoterapeutę i pacjenta.

Literatura: 

I. McDermott, W. Jago „NLP Terapia krótkoterminowa” GWP 2006

 

 

sobota, 11 październik 2014 07:13
Dział: Blog